بررسی، قیمت و خرید سوسیس

4% تخفیف
کوکتل بلغاری فله مفیدان

کوکتل بلغاری فله مفیدان

تومان  23,000

تومان  22,000

3% تخفیف
هات داگ پنیری فله بوفالو

هات داگ پنیری فله بوفالو

تومان  27,000

تومان  26,000

4% تخفیف
کوکتل گوشت  فله آملیانو

کوکتل گوشت فله آملیانو

تومان  11,000

تومان  10,500

3% تخفیف
کوکتل بلغاری 70 درصد گوشت فله آملیانو

کوکتل بلغاری 70 درصد گوشت فله آملیانو

تومان  20,700

تومان  20,000

2% تخفیف
کوکتل گوشت 55 درصد توری 1 کیلویی کاله

کوکتل گوشت 55 درصد توری 1 کیلویی کاله

تومان  37,800

تومان  37,000

2% تخفیف
کوکتل بلغاری 55 درصد مرغ فله بوفالو

کوکتل بلغاری 55 درصد مرغ فله بوفالو

تومان  21,970

تومان  21,500

1% تخفیف
هات داگ ممتاز 60 درصد گوشت فله بوفالو

هات داگ ممتاز 60 درصد گوشت فله بوفالو

تومان  18,590

تومان  18,300

3% تخفیف
کوکتل 55 درصد گوشت فله بوفالو

کوکتل 55 درصد گوشت فله بوفالو

تومان  15,000

تومان  14,500

6% تخفیف
مینی کوکتل 55 درصد مرغ ممتاز پارس گلبیز

مینی کوکتل 55 درصد مرغ ممتاز پارس گلبیز

تومان  25,000

تومان  23,500

3% تخفیف
کوکتل گوشت مرغ 55 درصدفله  ماکان

کوکتل گوشت مرغ 55 درصدفله ماکان

تومان  14,500

تومان  14,000

4% تخفیف
سوسیس کوکتل انگشتی فله کاله

سوسیس کوکتل انگشتی فله کاله

تومان  43,000

تومان  41,000

2% تخفیف
سوسیس انجوی 90 درصد سولیکو کاله

سوسیس انجوی 90 درصد سولیکو کاله

تومان  39,930

تومان  39,000

1% تخفیف
سوسیس کوکتل انگشتی 80 رصد توری 500 گرم کاله

سوسیس کوکتل انگشتی 80 رصد توری 500 گرم کاله

تومان  24,400

تومان  24,000

5% تخفیف
هات داگ ممتاز 70 درصد فله پارس گلبیز

هات داگ ممتاز 70 درصد فله پارس گلبیز

تومان  26,000

تومان  24,500

1% تخفیف
سوسیس کوکتل آمل فله کاله

سوسیس کوکتل آمل فله کاله

تومان  27,000

تومان  26,500

2% تخفیف
کوکتل چیکو 55 درصد گوشت مرغ توری 500 گرم کاله

کوکتل چیکو 55 درصد گوشت مرغ توری 500 گرم کاله

تومان  17,900

تومان  17,500

1% تخفیف
سوسیس آلمانی 40درصد توری 1 کیلویی  کاله

سوسیس آلمانی 40درصد توری 1 کیلویی کاله

تومان  28,300

تومان  28,000

3% تخفیف
سوسیس بلغاری گوشت توری 1 کیلویی کاله

سوسیس بلغاری گوشت توری 1 کیلویی کاله

تومان  40,400

تومان  39,000

1% تخفیف
هات داگ 60درصد گوشت قرمز توری 1 کیلویی کاله

هات داگ 60درصد گوشت قرمز توری 1 کیلویی کاله

تومان  49,800

تومان  49,000

1% تخفیف
کوکتل بلژیکی 40 درصد فله کاله

کوکتل بلژیکی 40 درصد فله کاله

تومان  21,900

تومان  21,500

2% تخفیف
سوسیس کوکتل انگشتی توری 55 درصد 1 کیلویی کاله

سوسیس کوکتل انگشتی توری 55 درصد 1 کیلویی کاله

تومان  38,800

تومان  38,000

1% تخفیف
سوسیس چیکو فله کاله

سوسیس چیکو فله کاله

تومان  38,200

تومان  37,500

2% تخفیف
سوسیس بلژیکی 40درصد فله سولیکو کاله

سوسیس بلژیکی 40درصد فله سولیکو کاله

تومان  21,500

تومان  21,000

11% تخفیف
سوسیس آلمانی 40 درصد فله پارس گلبیز

سوسیس آلمانی 40 درصد فله پارس گلبیز

تومان  13,500

تومان  12,000

2% تخفیف
کوکتل بلغاری گوشت مرغ 55 درصد فله پارس گلبیز

کوکتل بلغاری گوشت مرغ 55 درصد فله پارس گلبیز

تومان  20,000

تومان  19,500

4% تخفیف
کوکتل پنیری 55 درصد فله پارس گلبیز

کوکتل پنیری 55 درصد فله پارس گلبیز

تومان  25,000

تومان  24,000

3% تخفیف
هات داگ پنیری 55 درصد هیدرا

هات داگ پنیری 55 درصد هیدرا

تومان  25,500

تومان  24,500

کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله

کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله

تومان  36,400

تومان  36,200

تماس با ما

شبکه‌های اجتماعی

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به زود مارکت Zood Market می‌باشد.