بررسی، قیمت و خرید حبوبات

2% تخفیف
ذرت 900 گرم بادبادک

ذرت 900 گرم بادبادک

تومان  16,000

تومان  15,550

20% تخفیف
جو پرک 450 گرم بادبادک

جو پرک 450 گرم بادبادک

تومان  5,000

تومان  4,000

12% تخفیف
بلغور جو 800 گرم بادبادک

بلغور جو 800 گرم بادبادک

تومان  7,000

تومان  6,100

12% تخفیف
بلغور گندم 800 گرم بادبادک

بلغور گندم 800 گرم بادبادک

تومان  7,000

تومان  6,100

4% تخفیف
لیمو عمانی 100 گرم بادبادک

لیمو عمانی 100 گرم بادبادک

تومان  12,000

تومان  11,500

5% تخفیف
جو پوست کنده 900 گرم بادبادک

جو پوست کنده 900 گرم بادبادک

تومان  7,000

تومان  6,600

5% تخفیف
گندم پوست کنده 900 گرم بادبادک

گندم پوست کنده 900 گرم بادبادک

تومان  7,000

تومان  6,600

3% تخفیف
مخلوط لوبیا و نخود 900 گرم بادبادک

مخلوط لوبیا و نخود 900 گرم بادبادک

تومان  18,000

تومان  17,400

2% تخفیف
نخود 900 گرم بادبادک

نخود 900 گرم بادبادک

تومان  14,000

تومان  13,700

2% تخفیف
لوبیا قرمز 900 گرم بادبادک

لوبیا قرمز 900 گرم بادبادک

تومان  27,000

تومان  26,250

1% تخفیف
لوبیا چیتی ایرانی 900 گرم بادبادک

لوبیا چیتی ایرانی 900 گرم بادبادک

تومان  27,000

تومان  26,700

دال عدس 900 گرم بادبادک

دال عدس 900 گرم بادبادک

تومان  26,000

تومان  25,800

4% تخفیف
ماش 800 گرم بادبادک

ماش 800 گرم بادبادک

تومان  23,000

تومان  22,000

1% تخفیف
لپه باقالا زرد  800 گرم بادبادک

لپه باقالا زرد 800 گرم بادبادک

تومان  25,000

تومان  24,600

1% تخفیف
لپه ریز تبریزی 900 گرم بادبادک

لپه ریز تبریزی 900 گرم بادبادک

تومان  28,000

تومان  27,500

2% تخفیف
کشمش پلویی250 گرم سبدچین

کشمش پلویی250 گرم سبدچین

تومان  12,150

تومان  11,800

زرشک 70 گرم سبدچین

زرشک 70 گرم سبدچین

  

تومان  11,900

سویا 250 گرم سبحان

سویا 250 گرم سبحان

  

تومان  2,400

4% تخفیف
لپه خارجی 900 گرم سبزینه

لپه خارجی 900 گرم سبزینه

تومان  23,800

تومان  22,800

16% تخفیف
جو پرک 400 گرم سبزینه

جو پرک 400 گرم سبزینه

تومان  5,000

تومان  4,200

12% تخفیف
گندم پوست کنده 900 گرم سبزینه

گندم پوست کنده 900 گرم سبزینه

تومان  7,500

تومان  6,600

12% تخفیف
بلغور گندم 900 گرم سبزینه

بلغور گندم 900 گرم سبزینه

تومان  7,500

تومان  6,600

12% تخفیف
بلغور جو ایرانی 900 گرم سبزینه

بلغور جو ایرانی 900 گرم سبزینه

تومان  7,500

تومان  6,600

5% تخفیف
لوبیا چشم بلبلی 900 گرم سبزینه

لوبیا چشم بلبلی 900 گرم سبزینه

تومان  30,000

تومان  28,300

4% تخفیف
لپه باقالا 900 گرم سبزینه

لپه باقالا 900 گرم سبزینه

تومان  24,500

تومان  23,500

2% تخفیف
لوبیا سفید 900 گرم سبزینه

لوبیا سفید 900 گرم سبزینه

تومان  24,500

تومان  23,800

5% تخفیف
ماش 900 گرم سبزینه

ماش 900 گرم سبزینه

تومان  24,000

تومان  22,750

3% تخفیف
عدس 900 گرم سبزینه

عدس 900 گرم سبزینه

تومان  23,800

تومان  22,950

2% تخفیف
لپه ایرانی 900 گرم سبزینه

لپه ایرانی 900 گرم سبزینه

تومان  29,400

تومان  28,700

2% تخفیف
نخود کرمانشاه 900 گرم سبزینه

نخود کرمانشاه 900 گرم سبزینه

تومان  15,000

تومان  14,700

6% تخفیف
لوبیا قرمز کپسولی 900 گرم سبزینه

لوبیا قرمز کپسولی 900 گرم سبزینه

تومان  25,800

تومان  24,000

6% تخفیف
لوبیا قرمز 900 گرم سبزینه

لوبیا قرمز 900 گرم سبزینه

تومان  28,800

تومان  27,000

تماس با ما

شبکه‌های اجتماعی

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به زود مارکت Zood Market می‌باشد.